Kokybės politika

Kokybės politika

UAB INFES, tai ilgametę patirtį turinčių, aukštos kvalifikacijos savo srities specialistų komanda vykdanti projektus gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, viešosios ir pramoninės paskirties pastatų projektavimo, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, kitų statinių projektavimo ir statybos, vandens gerinimo filtrų ir nuotekų valymo įrenginių prekybos, montavimas ir priežiūros veiklos srityse.

Vykdydama savo veiklą organizacija siekia tenkinti klientų poreikius, saugoti supančią aplinką, užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą. Vykdant įsipareigojimus organizacija vadovaujasi įdiegtos integruotos Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos reikalavimais pagal LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 standartus ir siekia nuolat gerinti jos rezultatyvumą.

Siekdama tapti viena iš pirmaujančių Lietuvoje vandens gerinimo, nuotekų valymo bei jų projektavimo veiklos subjektų, organizacija laikosi nusistatytų nuostatų kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse:

  • Teisinių aktų ir kitų reikalavimų vykdymą laikome būtinu organizacijos veiklos elementu.
  • Darbuotojų aprūpinimas šiuolaikinėmis darbo priemonėmis, itin didelį dėmesį skiriant geros gamybos būdų taikymui – paslaugos ir produkto kokybės užtikrinimas.
  • Ekologinė atsakomybė būtina pažangios ir socialiai atsakingos organizacijos sąlyga.
  • Nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų prevencijos vykdymas, vertinant darbo vietų riziką, parenkant saugias darbo bei apsaugos priemones būtinybė siekiant užtikrinti saugią darbo aplinką.
  • Nuolatinio tobulinimo veikloje visų organizacijos darbuotojų dalyvavimas užtikrina neatitikčių mažinimą ir taršos prevenciją, saugią darbo vietą.
  • Nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir kiekvieno darbuotojo asmeninės atsakomybės ugdymas teikiant kokybišką produktą, tausojant švarią aplinką, saugant savo ir šalia dirbančiųjų sveikatą visuotinio dalyvavimo principo įgyvendinimas organizacijos mastu. 
  • Vykdydami veiklą užtikriname projektų atlikimą laiku ir kokybiškai.

Tai, kuo galime didžiuotis