ISO vadybos sistemos

ISO vadybos sistemos

UAB „Infes“ įmonėje yra įdiegtos šios sertifikuotos vadybos sistemos:

 • Kokybės vadybos sistema ISO 9001:2015,
 • Aplinkos apsaugos vadybos sistema ISO 14001:2015,
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema OHSAS 18001:2007.

Visų šių vadybos sistemų reikalavimų plėtojimas, priežiūra bei nuolatinis jų gerinimas užtikrina įmonės teikiamų paslaugų ir prekių aukštą kokybę bei darnų darbą įmonės viduje.

Integruota vadybos sistema sertifikuoja šias UAB „Infes“ paslaugas:

 • Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, kultūros paveldo statinių, viešosios ir pramoninės paskirties pastatų, susisiekimo komunikacijų, kitų transporto statinių, kitų inžinerinių tinklų, hidrotechnikos statinių projektavimas ir statyba;
 • Vandens gerinimo filtrų ir nuotekų valymo įrengimų prekyba, surinkimas, montavimas, priežiūra, aptarnavimas;
 • Nuotekų valyklų ir vandens gerinimo technologinės įrangos montavimas.

Įdiegta kokybės vadybos sistema įpareigoja įmonės procesus dokumentuoti ir atlikti pagal standarto reikalavimus, išlaikyti nuolat aukštą paslaugų lygį, keliant specialistų kvalifikaciją bei veiklos procesų technologinį lygį, darniau ir efektyviau dirbti įmonės viduje, geriau komunikuoti tarpusavyje bei su partneriais. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos įdiegimas pagerina aplinkos apsaugos situaciją mažinant gamybos kaštus, efektyviau naudojant išteklius, sumažina riziką bei taršą aplinkai ir avarijų tikimybę. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos įsidiegimas skatina darbuotojų sąmoningumą bei motyvaciją, susistemina profesinės rizikos veiksnių identifikavimą, rizikos vertinimą bei jų valdymą, sukuria prielaidas nuolatiniam darbo sąlygų gerinimui, užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos reglamentuojančių teisinių ir kitų reikalavimų vykdymą.

UAB „Infes“, siekdama įgyvendinti vadybos sistemos reikalavimus, tapti konkurencinga bei aukščiausios kvalifikacijos įmone, įsipareigoja:

 • Nuolatos prižiūrėti ir tobulinti kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas pagal numatytus standartų reikalavimus;
 • Diegti bei modernizuoti technines naujoves, nuolat gerinti paslaugų kokybę, siekiant tiekti aukščiausios kokybės paslaugas ir prekes;
 • Atitikti aukščiausius reikalavimus tenkinant klientų poreikius, siekti abipusio naudingumo;
 • Kelti savo darbuotojų kvalifikaciją, nuolat gerinti įrangos techninio aptarnavimo lygį;
 • Didinti darbuotojų sąmoningumą bei motyvaciją, užtikrinti darbo vietų saugumą ir patogumą, vykdyti prevenciją darbuotojų susirgimams ir nelaimingiems atsitikimams;
 • Tausoti mus supančią aplinką, mažinant gamybos kaštus, efektyviau naudojant išteklius, vykdant avarijų prevenciją.

Sertifikatai

Tai, kuo galime didžiuotis